UniCel® DxI 600 immünoassay sistemi
laboratuvarların işlem basamaklarını azaltıp
genel sonuç verme süresini kısaltmalarını
sağlar ve kullanımı olağanüstü kolaydır.
Ayrıca UniCel Access serisindeki diğer
sistemlerle aynı reaktifleri kullanır, böylece
laboratuvarınız test hangi Beckman Coulter
immünoassay sisteminde yapılırsa yapılsın
tutarlı hasta sonuçları verebilir.

Teknoloji
Dioksetan temelli kemiluminesans (Lumi-Phos)*
Manyetik partikül ayırma
Ölçüm Sistemleri
Kemiluminesan detektör: Luminometre
Hız
Maksimum 200 test/saat'e kadar
Bölme Sıcaklıkları
inkübatör ve yıkama/okuma tekeri: 37°C
Örnek karuseli: 4 – 10°C
Reaktif bölmesi: 4 – 10°C
Reaktif Kapasitesi
Her biri 50 testlik 50 reaktif paketi
Sistem menüsü laboratuvar test çalışma tarzına uyacak şekilde
şekillendirilebilir (test paketlerinin her kombinasyonunun yüklenebilmesi
imkan˝)**
Boş paketlerin otomatik atılması
ımmünoassay Menü Kapasitesi
> Hazır programlanmş˛, barkodlanmış 50 immünoassay metodu
bulunmaktadır**
Barkodlu Reaktifler
Aşağıdakiler otomatik olarak izlenebilir
Kullanılabilir test
Son kullanma tarihi
Lot numarası
Kalibrasyon son kullanma tarihi
Kalibrasyon
56 güne kadar kalibrasyon stabilitesi (teste bağlı)
Kalibrasyon verileri ve parametreler ekran ile çıktılarda görüntülenir
İletişim  Modları
Tek yönlü, çift yönlü, gerçek ana bilgisayar sorgulama ile çift yönlü
RS-232C Seri
Örnek Kab˝ Büyüklükleri
Primer tüpler
12 veya 13 x 75 mm cam
12 veya 13 x 75 mm plastik
13 x 100 mm
16 x 75 mm
16 x 85 mm
Örnek kapları
0,5 mL kap
2 mL kap
1 mL insert, 13 x 100 mm tüpte
3 mL, 16 x 100 mm kasette
2 mL insert, 16 x 100 mm tüpte
1 mL insert, 13 x 75 mm tüpte
Adaptörde pediatrik insert
Otoalikot tüpleri
Örnek Tipleri (teste bağlı, kısmi liste)
Serum
Plazma
idrar
Amniyotik sıvı
Tam kan
Örnek Yönetimi/Kapasite
60 örnek tüpü (dört tüplük 15 kaset), sürekli yükleme
Alikot alındıktan sonra primer tüp serbest bırakılır (≤ 5 dk.)
Saatte 300 alikot (≤ 200 mL)
Otomasyona bağlanabilir
Barkod sembolojileri:
Kod 39 (Kod 3 / 9, veya SD-3),
Kod 128 (USD-6),
Interleaved 2 / 5 (USD-1),
Codabar (USD-4)
Örnek hacmi
5 – 250 mL (teste bağlı)
560 mL alikot kab˝nda, maksimum
(varsa refleks testler dahil)
Örnek ve reaktif pipetörü tıkanması saptama
Güç ve Çevre Koşulları
Analitik ünite
220 VAC, 20 A
50/60 Hz, nominal
L6 – 20P çevrilerek kilitlenen fi˛ (uluslararası kullanım için isteğe bağlı
olarak ucu takılmamış fiş)
Konsol (sistem ve monitör)
100 – 240 VAC
110 VAC, 6 A
220 VAC, 3 A
50/60 Hz
NEMA 5 – 15P fiş
Yazıcı
110 VAC, 7 A
50/60 Hz
NEMA 5-15P fiş
Isı çıkışı
3775 BTU/saat (analitik ünite)
1280 BTU/saat (konsol)
1433 BTU/saat (yazıcı)
Çevresel çal˝˛ma ortam˝
Çevre Sıcaklığı˝: +18°C - +32°C(her 30 dk'da ≤ 2°C değişim)
Bağlı Nem: %20 - %85 bağlı  yoğunlaşmayan
Yükseklik: ≤ 2286 m (7.500 ft)
Oluşan ses: ≤ 65 dBA (1 metre önde, yerden 185 cm, 18-25 derece C)
Boyutlar ve Ağırlık
Analizör
Yükseklik: 170 cm (67 inç)
Geni˛lik: 156 cm (61,5 inç)
Derinlik: 95,5 cm (37,5 inç)
Ağırlıkk: 483 kg (1065 lbs)
Konsol arabas˝
Yükseklik: değişken
Uzunluk: 75,7 cm (29,8 inç)
Derinlik: 96 cm (37,8 inç)
Aralık gereklilikleri
Üst aralık: 22 cm (8,5 inç)
Ön aralık: malzeme için 56 cm (22 inç)
SPU'yu açmak için 93 cm (36,5 inç)
Arka aralık: ventilasyon için 30 cm (11,8 inç)
Üst kapağı açmak için 37 cm (14,5 inç)
Yan aralık (araba): 75 cm (29,8 inç)
Atık Gereklilikleri
Katı atık, atık kabına toplanır
Sıvı atık tekrar kullanılabilir iki plastik kaba toplanır
(isteğe bağlı olarak yer drenaj kiti sağlanabilir)